Huisregels

Real Heffen Cycling is een sportieve vereniging, die de leden de kans geeft om recreatief/ontspannend te gaan fietsen. Om dit allemaal in goede banen te leiden is een reglement zeer belangrijk dit zowel voor uw eigen veiligheid als voor andere leden in de club.

De club wordt bestuurd door de voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-man en wegkapitein. Bij de vergaderingen zal de voorzitter alles inleiden en bijsturen indien nodig. De secretaris doet het beheer  van fondsen en administratie. Ook het onderhoud en contact tussen de VWB behoort tot hem. De penningmeester doet de financiële afdeling van de club. De PR verzorgt het contact tussen leden en bestuur, ook de uitstraling van de club behoort in die categorie.

Artikel A. Leden

1. Lidmaatschap impliceert het naleven van de bepalingen van dit intern reglement.

2. De toetredende leden stellen hun kandidatuur bij het bestuur hetwelk beslist een kandidaat-lid al dan niet toe te laten.

3. Het bedrag van het lidgeld wordt voor de start van het seizoen door het bestuur bepaald en aan de potentiële leden meegedeeld.

4. Elk lid dient te handelen volgens de regels van de wet, goed fatsoen en etisch verantwoorde sportbeoefening.

5. Ieder lid van Real Heffen Cycling dient de verkeersregels te respecteren en rijdt op eigen risico.

6. Leden van Real Heffen Cycling waken over hun eigen veiligheid, alsook die van de overige weggebruikers, d.w.z.:

-Steeds duidelijk en herhaaldelijk potentiële gevaren aangeven (“TEGEN” in geval van aankomende weggebruiker, “LINKS/RECHTS HOUDEN” in geval van inhalen weggebruiker die in dezelfde rijrichting beweegt, “PAALTJES/PUT” bij het naderen van een obstakel).

-OVERSTEKEN doen we steeds in GROEP en op veilige wijze, zodoende zowel de eerste als de laatste persoon in éénzelfde beweging een straat kunnen oversteken. Dit geldt ook bij STOPLICHTEN, waarbij we dus nooit door oranje licht rijden om te vermijden dat de staart van het peloton door het ‘rood’ moet rijden.

7. Het dragen van de officiële Real Heffen Cycling trui (oud model Owayo – nieuw model Bodhi) is verplicht. Het dragen van de officiële zwarte broek is aanbevolen, doch mag men een neutrale zwarte broek van andere merkkledij dragen.

Artikel B. Ritten

1. Wetten van het verkeer respecteren. Onder de loep art bis 2.1 wegcode: Fietsers die in een groep rijden van 15 tot 50 personen zijn niet verplicht het fietspad te gebruiken. Ze mogen met twee naast elkaar rijden op de rijbaan. Dit als ze gegroepeerd zijn (en dit ook blijven) en het rechter gedeelte van de rijbaan gebruiken. Indien minder dan 15 fietsers moet men het fietspad gebruiken (tenzij er een volgwagen is). Boetes vallen ten laste van de overtreder en niet van de club!

2. Na elke helling of kasseistrook op de groep wachten. Ook bij lekrijden of plaspauze wacht de groep tot zij opnieuw volledig de rit kan hervatten.

3. De wegkapitein bepaalt het parcours en de snelheid: elke deelnemer dient zich aan zijn voorschriften te houden.

4. Start en aankomst gebeuren aan het clublokaal (café Drij Gapers, Leest), tenzij anders vermeld op de routeplanning.

5. Real Heffen Cycling respecteert de natuur en milieu, d.w.z.:

-Verpakkingsmateriaal van o.a. energybars, gels, koeken behoren niet op de weg. Neem lege verpakking mee of deponeer ze in de vuilbak.

-Wij stimuleren het herstellen/plakken van binnenbanden.

-Bij ritten op locatie/fietsweekends moedigen wij het carpool-principe aan, d.w.z. minimaal 2 personen per wagen of gebruik van openbaar vervoer.

6. Het dragen van een valhelm is niet bij wet verplicht, doch maakt Real Heffen Cycling het tot een vereiste voor deelname aan de clubritten. Bij het niet dragen van een valhelm zal uw deelname geweigerd worden.

Artikel C. Verzekeringen

1. Schade aan sportmateriaal door een valpartij of aanrijding is voor eigen rekening of via de familiale verzekering van de leden die betrokken zijn bij het schadegeval, maar de schade aan sportmateriaal kan niet worden verhaald op de polis van de VWB. In geval van kwetsuren / ongeval tijdens de clubrit moeten de aangifte en documenten worden bezorgd aan de verzekeringsmaatschappij.


2. Real Heffen Cycling kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.


3. Onze verzekering komt tussen bij lichamelijke schade en schade aan derden indien aan de voorwaarden is voldaan. Voor meer info betreft verzekeringen kan je ook terecht bij de VWB http://www.vwb.be/page/view/58/Verzekering


4. Om ongevallen te vermijden dient elk lid over een goede en veilige rijklare koersfiets/ MTB te beschikken. Een goed onderhouden fiets en herstelmateriaal, reserveband zijn dus een must.